Home > Arvalin tietosuojailmoitus

Arvalin tietosuojailmoitus

LEASINGYHTIÖ ARVALIN TIETOSUOJAILMOITUS

Arval Active Link

Henkilötietojesi suojelu on tärkeää BNP Paribas -konsernille, johon Arval kuuluu. BNP Paribas -konserni noudattaa tässä suhteessa vahvoja periaatteita.

Tässä tietosuojailmoituksessa ("ilmoitus") esitetään yksityiskohtaiset tiedot henkilötietojesi suojaamisesta Arval Oy, Karhumäentie 3, 01530 Vantaa (Y-tunnus: 2460633-0), toimesta liittyen Active Arval Link -telematiikkatyökalun käyttöön.

Lisätietoja siitä, miten leasingyhtiö Arval Oy suojaa henkilötietojasi yleisesti, voit lukea Arvalin tietosuojailmoituksesta osoitteessa www.arval.fi/en/privacy.
 

ARVAL ACTIVE LINK
Uudet teknologiat kehittyvät nopeasti ja ne mahdollistavat entistä monipuolisemmat ajoneuvokantojen hallintamahdollisuudet. Arval pyrkii johtavaksi toimijaksi maailmallanäiden tekniikoiden kehittämisessä ja käyttöönotossa. Siksi Arval ja sen tytäryhtiö Artel ovat kehittäneet Arval Active Linkin, joka on Arvalin hallinnoimien autojen käyttöön tarkoitettu telematiikkaratkaisu.

1. Tietojen kerääminen
Arval Active Link kerää ajoneuvojen käyttötietoja. Tietoja kerätään etätiedonsiirrolla telematiikkalaitteesta ("laite"), joka on asennettu ajoneuvoon. Laitteen sisältämä GPS-tekniikka tallentaa ajoneuvon sijainnin, ja laitteen anturit keräävät tietoa ajoneuvon käytöstä  ja kunnosta. GPS-sijaintitiedot ovat  osa laitteen laiteohjelmistoa, joihin  Arvalilla ei ole pääsyä, ellei niitä ole pakko tarkastella  varkaus- tai onnettomuustapauksissa  kuljettajan ennalta antamalla suostumuksella.

Tietojensiirto vai tapahtua heti, viivästetysti tai pyynnöstä.

2. Tietojen käyttötarkoitus ja säilytys
Laitteen avulla Arval voi kerätä henkilötietoja, joita käytetään vain erikseen määritettyihin tarkoituksiin, ja noudattaen Arvalin laillisia oikeuksia. Käytämme henkilötietojasi yksinomaan tuotteidemme ja palvelujemme tuottamiseen  ja laajentamiseen, sopimussuhteemme hallintaan asiakkaiden kanssa, riskienhallintamme kehittämiseen sekä laillisten oikeuksiemme puolustamiseen tai käyttämiseen.

Tiedot ja niiden käyttötarkoitukset ja säilytysajat ovat seuraavat:

Käyttötarkoitus

Henkilötiedot

Säilytysaika

Ajoneuvon huolto ja mahdolliset sopimusmuutokset

- Kokonaiskilometrit ajoneuvon pysäytysten aikaleimatiedoilla
- Mahdolliset ajomatkan poikkeamat ajoneuvoon asennetun laitteiston ja matkamittarin lukeman välillä
- Ajoneuvon luomat tekniset hälytykset, jos ne ovat kerättävissä (esimerkiksi jäljellä olevat kilometrit seuraavaan huoltoon ja vikakoodit)

2 vuotta

Onnettomuuksien havaitseminen ja hallinta

- Onnettomuushälytykset sisältäen ajoneuvon sijaintitiedot (GPS-sijainnin, aikaleimatiedot ja onnettomuuden vakavuuden)
- Ajoneuvon liiketiedot (liiketietojen ja ajoneuvon nopeuden keskiarvo) ennen onnettomuutta ja sen jälkeen

Kunnes vahinkoon liittyvä  tiedosto suljetaan

Ajoneuvovarkauden torjunta

 - GPS-paikannus vain kuljettajan erillisen suostumuksen perusteella.

GPS-tietoja kerätään hälytyksen sulkemiseen asti, minkä jälkeen tiedot poistetaan.

Ajoneuvotieto (merkeittäin ja malleittain)

- Ajoneuvon käynnistysten ja pysäytysten aikaleimaus (kuten tiedot, jotka voidaan liittää tankkaustietoihin) sekä ajokilometrit jaettuna ajoympäristön tyypillä (kuten kaupunki, maantie, moottoritie).
- Polttoainesäiliön polttoainetaso, kun ajoneuvo käynnistetään ja pysäytetään (jos mahdollista).
- Ajotavan pistearviointi (turvallisuuden ja ympäristötehokkuuden kannalta) sekä kootut indikaattorit nopeuden hallinnasta matkan aikana (maksiminopeudet, tasaisuus ja sovittaminen ajoympäristöön).
- Ajoajan ja -kilometrien jakautuminen (esim. kaupunki, maantie, moottoritie sekä päivänvalo, hämärä ja yö).

2 vuotta. Tämän jälkeen tiedot kootaan nimettömiksi käyttötilastoiksi.

Riskienhallinta

3. Tietojen luovuttaminen
Arval voi luovuttaa tietoja vain seuraaville kolmansille osapuolille:

  • vakuutusyhtiöt tai vakuutusmeklarit vahinkovakuutukseen tai varkauteen  liittyvän korvausanomuksen  yhteydessä
  • viranomaiset, kun tietojen luovuttaminen perustuu lailliseen etuun, joka menee kuljettajan etujen edelle, kuten varkaus- tai onnettomuustapauksissa
  • Arvalin toimittajat, siinä määrin kuin ne tarvitsevat tietoja palvelujen tuottamiseksi kuljettajalle.

4. Mitä oikeuksia sinulla on ja miten voit käyttää niitä?
Sovellettavien asetusten nojalla sinulla on seuraavat oikeudet:

  • Pääsy henkilötietoihisi: voit saada haltuusi tietoja henkilötietojesi käsittelystä sekä kopion kyseisistä henkilötiedoista.
  • Henkilötietojesi oikaiseminen: jos henkilötietosi vaikuttavat virheellisiltä tai epätarkoilta, voit pyytää tällaisten henkilötietojen korjaamista.
  • Henkilötietojesi poistaminen lain sallimissa määrin.
  • Henkilötietojesi käsittelyn rajoittaminen.
  • Henkilötietojesi käsittelyn vastustaminen erityistilanteesi perusteella. Sinulla on absoluuttinen oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin, mukaan lukien tällaiseen suoramarkkinointiin käytetty profilointi.
  • Tietojen siirtäminen: Silloin, kun se on lakisääteisesti ja teknisesti mahdollista, sinulla on oikeus pyytää hallussamme olevien henkilötietojesi palauttamista sinulle tai siirtämistä kolmannelle osapuolelle.

Jos haluat käyttää edellä mainittuja oikeuksiasi, lähetä kirje tai sähköposti seuraavaan osoitteeseen: Arval Oy - Tietosuojasta vastaavan henkilön toimisto – Karhumäentie 3, 01530 Vantaa – privacy@arval.fi. Skannaa tai kopioi henkilötodistuksesi mukaan tunnistamista varten.

Sovellettavan lainsäädännön mukaisesti edellä mainittujen oikeuksien lisäksi sinulla on myös oikeus jättää valitus Suomen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

5. Miten voin seurata tähän tietosuojailmoitukseen tehtäviä muutoksia?
Kehotamme sinua tutustumaan tämän ilmoituksen uusimpaan versioon verkossa. Kerromme mahdollisista merkittävistä muutoksista verkkosivuillamme tai muilla tavallisilla viestintäkanavillamme.

Prevent JS Alert