Home > Blog > Arval Blog > Telematiikka Parhaimmillaan Osa Yrityksen Turvallisuuspolitiikkaa

Telematiikka on parhaimmillaan osa yrityksen turvallisuuspolitiikkaa

Telematiikka on parhaimmillaan osa yrityksen turvallisuuspolitiikkaa

Tiistai, syyskuu 22, 2020

Suomi tulee eurooppalaisittain hieman jälkijunassa telematiikan hyödyntämisessä autokannan hallinnoinnissa. 28 prosenttia suomalaisista yrityksistä kertoo hyödyntävänsä telematiikkaa, kun Euroopan tasolla vastaava luku on 33 prosenttia. Suomalaisten autopäättäjien näkemyksiä autoilun kehityksestä tutkittiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa osana Kantarin toteuttamaa Arvalin Fleet Barometer 2020 -tutkimusta.

”Telematiikka” on sanojen telekommunikaatio ja informatiikka yhdistelmä. Se tarkoittaa tietojärjestelmää, joka tuottaa tietoa kuljettajan ajotavasta. Telematiikka tähtää ennen kaikkea turvallisempaan autoiluun.

Telematiikan käyttö tuo yritykselle liiketoiminnallista hyötyä

Eniten suomalaisia autopäättäjiä, jotka eivät vielä hyödynnä telematiikkaa autokantaratkaisuissa, mietityttää telematiikasta saatava taloudellinen hyöty – miten ajotavan mittaaminen ja paikannus auttavat kasvattamaan liiketoimintaa? Arvalin kaupallinen johtaja Mikko Honkanen korostaa, että kun autoilu on turvallisempaa ja mitattavampaa, sataa se automaattisesti yrityksen laariin. Lisäksi telematiikkaa tekee autoilusta ekologisempaa, kun kuski kiinnittää enemmän huomiota esimerkiksi polttoaineen kulutukseen.

”Telematiikka on tärkeä osa yrityksen turvallisuuspolitiikkaa. Yritykset hyötyvät valtavasti tiedosta, miten turvallisesti ja ekologisesti autoilijat liikenteessä toimivat. Se tekee autoilusta mitattavaa – ja sen pohjalta yritysautoilua voi myös kehittää”, Honkanen sanoo.

Tietoturva ja kuskien vastaanotto mietityttävät autopäättäjiä

Taloudellisen hyödyn ohella autopäättäjät, jotka eivät hyödynnä telematiikkaa vielä, ilmaisivat tutkimuksessa huolensa siitä, miten telematiikan käyttö vaikuttaa tietoturvaan. Lähes puolet niistä vastaajista, jotka eivät itse vielä hyödynnä telematiikkaa, olivat skeptisiä telematiikan tavasta käsitellä arkaluontoista tietoa. Myös kuskien halu ottaa telematiikka käyttöön ja altistaa oma ajotapa arvioinnille nostettiin esiin huolen aiheina.

”Jokainen haluaa kokea olevansa kuskina virheetön, se on luonnollista. Telematiikka voi kuitenkin avata silmiä sellaisille asioille, joita ei ole omassa ajotavassa osannut ottaa aiemmin huomioon. Ihmiset kehittyvät esimerkiksi urheilijoina läpi elämän – mikseivät siis myös kuskeina?”, Mikko Honkanen haastaa.

Ajopäiväkirja voi auttaa säästämään omassa verotuksessa

Telematiikka saattaa tulla yllättäen avuksi myös verotuskysymyksissä. Ajopäiväkirjan avulla pystytään luotettavasti selvittämään, mikä osuus ajokilometreistä on yrityksen ajoa ja mikä yksityisajoa. Kun telematiikka on käytössä, hoituu ajopäiväkirjan täyttäminen itsestään. Tämä voi säästää merkittävästi aikaa.

Jos kuljettaja ajaa työautolla myös yksityisajoja, ajopäiväkirjan perusteella tehdään tarpeelliset oikaisut alv-vähennyksiin. Jos ajopäiväkirjaa ei ole, saattaa verottaja mahdollisen verotarkastuksen yhteydessä tehdä asiassa omat päätelmänsä, eli arvioida yksityiskäytön määrän.

”Ajopäiväkirjan pitäminen kannattaa, koska sen perusteella voi osoittaa todellisen tilanteen ja välttää oman verolaskun”, Honkanen kertoo.

Tietoa Arval Mobility Observatoryn Fleet Barometer -tutkimuksesta

Vuosittain tehtävä Fleet Barometer -tutkimus tehtiin tänä vuonna 20 maassa 5 600 autopäättäjälle. Suomessa Kantar toteutti tutkimuksen 15.1-18.3.2020. Yhteensä 250 autopäättäjältä kerättiin tietoa eri malleilla: puhelinhaastattelulla tai sopimalla kyselyn täyttämisestä puhelimitse ja lähettämällä linkki, jolloin kyselyn vastaaminen tapahtui verkossa. Mukaan otettiin yrityksiä, joilla oli käytössään vähintään yksi auto.

Arval Mobility Observatory on yksi arvostetuimmista tutkimus- ja teollisuuden tiedonvaihtoforumeista liikkuvuus- ja autokanta-aloilla. Arval Mobility Observatory kerää ja tarjoaa objektiivista ja tarkkaa tietoa erilaisten yhteisöjen käyttöön sekä auttaa heitä ymmärtämään paremmin liikkuvuuden kehitystä. Lisäksi Arval Mobility Observatory tukee yhteisöjä heille sopivien liikkuvuusratkaisujen löytämisessä.

Prevent JS Alert