Arval vakutuuksenedustajana

ARVAL ON GREENVALIN VAKUUTUSEDUSTAJA SUOMESSA

Greenval Insurance DAC, Second Floor, Trinity Point, 10-11 Leinster Street, Dublin 2, Ireland, D02 EF85, yritysnumero: 432783, ("Greenval")
on Finanssivalvonnan rekisteröimä yhtiö, joka tarjoaa vahinkovakuutuspalveluja Suomessa vakuutusluokissa 1 (tapaturmat), 3 (maa-ajoneuvot), 7 (kuljetettavat tavarat), 10 (moottoriajoneuvon vastuu) ja 17 (oikeusturva).

Greenval on nimittänyt sivutoimiseksi vakuutusedustajakseen Suomessa Arval Oy:n, jonka päätoimipaikka on osoitteessa Karhumäentie 3, 01530 VANTAA,

Y-tunnus 2460633-0. Arval ja Greenval ovat tehneet keskinäisen yksinoikeudellisen vakuutusedustussopimuksen, jonka mukaan Arvalilla on yksinoikeus välittää asiakkailleen Greenvalin moottoriajoneuvovakuutuksia. Arval ei toimi vakuutusedustajana muille vakuutusyrityksille kuin Greenvalille.

Laki vakuutusten tarjoamisesta (234/2018) määrää, että vakuutusedustajan on annettava seuraavat tiedot:

  • Arval on rekisteröity Finanssivalvontaan Greenvalin sivutoimiseksi vakuutusedustajaksi rekisteröintinumerolla 458403. Vakuutusedustusrekisteri on julkisesti saatavilla Finanssivalvonnan verkkosivustolla. Finanssivalvonnan tiedot: FIN-FSA, Finanssivalvonta, PL 103, Snellmaninkatu 6, 00100 Helsinki, puhelin: PABX: 183 09 51, Registry@finanssivalvonta.fi, www.finanssivalvonta.fi.
  • Greenval ja Arval ovat tytäryhtiöitä ja BNP Paribas -konsernin jäseniä.
  • Arval saa Greenvalilta korvauksen toimimisestaan Greenvalin sivutoimisena vakuutusedustajana Suomessa. Palkkio perustuu asiakkaan kuukausittaiseen vakuutusmaksuun. Arvalin on pyynnöstä ilmoitettava asiakkailleen Greenvalilta saamansa palkkion suuruus.
  • Arval on yhtiön Greenval Insurance DAC sivutoiminen vakuutusedustaja. Arvalia sitoutuneena sivutoimisena vakuutusedustajana koskevat kysymykset pyydämme lähettämään Greenval Insurance DAC:n sähköpostiosoitteeseen info@greenval-insurance.ie .
  • Arval on Finanssivalvonnan valvonnan alainen.
  • Arvalin liiketoimintaa mahdollisesti koskevissa valituksissa tai huolenaiheissa pyydämme ottamaan yhteyttä omaan vastuulliseen johtajaan tai Arvaliin sähköpostiosoitteella yksityisleasing@arval.fi.
  • Arvalin toimintaan tyytymätön asiakas voi tehdä valituksen Kuluttajariitalautakuntaan. Asiakas voi myös panna vireille kanteen Arvalia vastaan asiakkaan kotipaikan käräjäoikeudessa tai Helsingin käräjäoikeudessa.
  •  Täydelliset tiedot vakuutussopimuksesta löytyvät linkistä https://www.arval.fi/yksityisleasing/kaytto-ja-sopimusehdot