vakuutus

GREENVALIN VAKUUTUKSET PÄHKINÄNKUORESSA

Blogi 19 Aug 2021

MIKÄ ON HELPOIN TAPA VAKUUTTAA ARVALIN LEASINGAUTOT? GREENVALIN VAKUUTUKSET PÄHKINÄNKUORESSA

Greenval on BNP Paribas Groupin vuonna 2007 perustama ajoneuvoihin erikoistunut vakuutusyhtiö, joka tarjoaa vakuutuksia yksinomaan Arvalin asiakkaille. Yritykselle vakuutusten ja autojen hankkiminen samalta luukulta tuo monenlaisia hyötyjä: säästöjä, vakaat vakuutushinnat, asioinnin helppoutta ja parhaimmillaan vähemmän onnettomuuksia. Greenval vakuuttaa yli 350 000 henkilöautoa ja pakettiautoa. 

Moni ajattelee, että auton vakuutus on vain pakollinen paha. Todellisuudessa se on tärkeä tuote, joka suojaa ihmisiä ja yrityksiä korkeilta ja odottamattomilta kustannuksilta. Arvalin tavoitteena on tarjota vakuutustuotteita, joissa yhdistyy vakuutusosaaminen sekä ajoneuvoasiantuntemus. Kerromme tässä jutussa Greenvalin vakuutuksista pähkinänkuoressa.  

Arvalin vakuutuspalvelu auttaa viime kädessä myös ehkäisemään onnettomuuksia sekä niiden aiheuttamien ongelmia ja sydänsuruja. 

 

Entä jos onnettomuuksia voisi vähentää? 

Greenvalin läheinen yhteys Arvaliin tarkoittaa, että riskienhallinta ja vakuutukset ovat kytköksissä toisiinsa. Riskienhallinta kattaa kaiken ostamistasi ajoneuvoista kuljettajien ajokäyttäytymiseen ja -taitoihin sekä päivittäiseen autokannan hallinnointiin. Greenvalin vakuutuksiin liittyvät suositukset perustuvat todelliseen tilannekuvaan – ei niinkään yleisiin tilastoihin. 

Viime vuosina myös telematiikka on yleistynyt. Jos sitä käytetään, se antaa vakuutuksia varten lisätietoa todellisesta autokannan käytöstä. Tätä tietoa ei aiemmin ole ollut saatavilla. Telematiikkatiedoilla voi vaikuttaa riskiarvioihin ja sen avulla voi nostaa esiin tiettyjen ajoneuvojen tai kuljettajien ajokäyttäytymiseen liittyviä ongelmia. Arvalin yhteyshenkilöltäsi saat lisää tietoa Arval Active Link –telematiikkatuotteesta. 

 

Vakuutuksen hintoihin voi itse vaikuttaa 

Neuvonnan avulla yritys voi laskea vakuutusmaksuja. Esimerkiksi tiedämme, että kuljettajan apujärjestelmät autoissa vähentävät onnettomuuksia, joten autokannat, jotka sitoutuvat tällaisten laitteiden käyttöönottoon, voivat saada vakuutusmaksuihin alennuksen. 

Greenvalin vakuutukset ovat hinnoittelultaan myös vakaa vaihtoehto, sillä pyrkimyksenä on, etteivät vakuutusmarkkinoiden lyhyen ja keskipitkän aikavälin hintavaihtelut vaikuta Greenvalin vakuutuksiin.  

Greenval-vakuutusten tavoitteena on saada ajoneuvot korjattua laadukkaasti, jotta auto voi palata tielle mahdollisimman pian. Yritys voi minimoida häiriötilanteet ja väliaikaisten autojen vuokrakulut. Greenvalin käytössä on laadukkaiden korjaamojen verkosto, ja kuljettajille ja autokannasta vastaavalle kerrotaan korjausten etenemisestä. 

 

Asioiden hoitaminen helpottuu 

Asioiminen on erittäin helppoa, sillä pystyt hoitamaan vakuutukset samalla yhden luukun periaatteella kuin muutkin autoasiasi Arvalin kanssa. Kuljettaja voi tehdä vakuutukseen liittyvät ilmoitukset myös My Arval -sovelluksen kautta. 

Arval-asiakkaat voivat hoitaa vakuutusasioita asiakaspäällikkönsä kanssa. Leasingautojen laskussa vakuutus näkyy yksinkertaisesti yhdellä rivillä.  

Raportointi tarjoaa tavallista kattavampaa tietoa esimerkiksi onnettomuuksien kokonaiskustannuksista. Moni autokannasta vastaava keskittyy vain ajoneuvojen korjauskustannuksiin, mutta avaamme raportilla myös kolmansien osapuolten kustannukset. Tämän tiedon avulla voimme tarjota tietoa riskeistä ja tulevaisuudessa myös ehkäistä riskejä.  

Kiinnostuitko vakuutuksistamme, ole yhteydessä info@arval.fi tai puhelimitse 09 8254 1234 arkisin 08:00-17:00.

 

 

What is the easiest way to insure Arval's leased cars? Greenval's insurance in a nutshell 

 Greenval is a vehicle insurance company founded by the BNP Paribas Group in 2007, which provides insurance exclusively to Arval's customers. For a company, getting insurance and cars from the same door brings a wide range of benefits: savings, stable insurance prices, ease of transactions and, at best, fewer accidents. Greenval insures more than 350,000 cars and vans. 

Many people think that car insurance is just a mandatory evil. In reality, it is an important product that protects people and businesses from high and unexpected costs. Arval's goal is to offer insurance products that combine insurance expertise with vehicle expertise. In this story, we talk about Greenval’s insurances in a nutshell. 

Ultimately, insurance also helps prevent accidents and the problems and heartache they cause. 

 

What if accidents could be reduced? 

 Greenval’s close connection to Arval means that risk management and insurance are interlinked. Risk management covers everything from the vehicles you buy to drivers ’driving behavior and skills, as well as day-to-day fleet management. Greenval’s insurance recommendations are based on a real picture of the situation - not so much general statistics. 

In recent years, telematics has also become more widespread. If used, it provides additional information for insurance about the actual use of the car fleet. This information has not been available before. Telematics data can influence risk assessments and highlight problems related to the driving behavior of certain vehicles or drivers. Contact your Arval contact for more information on the Arval Active Link telematics product. 

  

Insurance prices can be affected 

  The advice allows the company to calculate insurance premiums. For example, we know that driver assistance systems in cars reduce accidents, so car fleets that commit to introducing such devices can receive a discount on insurance premiums. 

Greenval's insurance is also a stable option in terms of pricing, as the aim is to ensure that Greenval's insurance is not affected by short- and medium-term price fluctuations in the insurance market. 

The goal of Greenval insurance is to get vehicles repaired to a high standard so that the car can get back on the road as soon as possible. The company can minimize disruptions and rental costs for temporary cars. Greenval has a network of quality repair shops, and drivers and the fleet manager are kept informed of the progress of the repairs. 

 

It makes things easier 

Doing business is very easy, as you can handle insurance on the same one-stop-shop basis as your other car cases with Arval. The driver can also make insurance-related notifications via the My Arval application. 

Arval customers can handle insurance matters with their customer manager. In the invoice for leased cars, the insurance is simply shown on one line. 

Reporting provides more comprehensive information than usual on, for example, the total cost of accidents. Many car fleet managers focus only on vehicle repair costs, but we also reveal third-party costs in the report. With this information, we can provide information about risks and, in the future, also prevent risks. 

Are you interested in our insurance policies, please contact info@arval.fi or via phone mon-fri from 8am to 4pm +358 (0)9 8254 1234

Lue lisää Näytä vähemmän