Home > Compliance

compliance

Sääntöjen noudattaminen merkitsee meille:
  • Kaiken taloudellisen sääntelyn; oikeudellisten ja hallinnollisten määräysten, ammatillisten ja eettisten standardien, hallituksen suuntaviivojen ja yleisten johtoryhmän antamien ohjeiden noudattamista.
  • asiakkaiden etujen ja konsernin maineen turvaamista.
Ammattietiikka

Ammattietiikka

Pidämme erittäin tärkeänä ylläpitää kaikessa liiketoiminnassamme vastuullisia toimintatapoja, jotka perustuvat konsernimme näkemykseen ja vahvoihin arvoihin ja jotka jokainen Arval-konsernin yhtiö ja työntekijä jakavat. Nämä arvot ja näkemys ohjaavat ja muokkaavat yrityskulttuuriamme ja mainettamme. Ne myös yhdistävät Arvalin brändin sen asiakkaiden, toimittajien ja kaikkien sen kumppaneiden kanssa.

Jatkuvasti laajentuvana kansainvälisenä yhtiönä Arvalin tulee jatkaa sen suhteiden rakentamista sidosryhmien kanssa kaikkein laadukkaimmilla käytännöillä. Kestävät keskinäiset luottamussuhteet pohjautuvat rehellisyydelle, tinkimättömyydelle toisten kunnioittamiselle ja oikeudenmukaiselle, asiantuntevalle päätöksenteolle jokaisella tasolla ja kaikissa olosuhteissa.

Maineemme perustuu ensisijaisesti työntekijöidemme laadukkuuteen ja tinkimättömyyteen Yhtiömme arvot (Vastaanottavuus, Luovuus, Sitoutuminen ja Kunnianhimoisuus) heijastuvat työssämme ja meidän tulee käyttäytyä esimerkillisellä tavalla. Arvalin eettiset säännöt (Code of Conduct) määrittelevät ne perustavanlaatuiset säännöt, joita yrityksessämme noudatetaan.

Eettisten sääntöjemme tavoitteena on auttaa jokaista työntekijäämme ymmärtämään vastuumme paremmin, jotta työntekijä voi tehdä oikeat päätökset työpaikalla. Se toimii myös apuna ohjaamassa toimiamme, motivoimassa valintojamme ja herättämässä arvomme henkiin.

BNP Paribas professional Code of Conduct

Rikkomuksista ilmoittaminen

Rikkomuksista ilmoittaminen

Olemme ylpeitä vastuullisesta lähestymistavastamme liiketoimintaan ja työntekijöidemme osoittamasta rehellisyydestä ja tinkimättömyydestä Asetamme itsellemme korkeat vaatimukset varmistaaksemme, että olemme yhtiö johon voitte luottaa. Työntekijöidemme tai ulkopuolisten kolmansien osapuolten on mahdollista milloin tahansa raportoida mahdollisesta sisäisten standardiemme, lakien tai säädösten taikka eettisten sääntöjemme rikkomisesta. Ilmoitus on mahdollista tehdä käyttämällä alla olevaa sähköistä lomaketta tai lähettämällä sähköposti tai kirje seuraaviin osoitteisiin:

Sähköposti
compliance@arval.com

Postiosoite
Personal/Confidential
Arval Head of Compliance
22 Rue des 2 Gares
92564 Rueil-Malmaison
FRANCE

Vakuutamme, että tiedot käsitellään luottamuksellisesti lakien ja säädösten sekä sisäisen rikkomuksista ilmoittamista koskevan ohjeistuksemme mukaisesti. Voitte ilmoittaa meille huolenaiheistanne nimettömänä, mutta siinä tapauksessa emme voi kysyä teiltä lisäkysymyksiä mikäli olosuhteet tai tosiseikat vaativat lisäselvityksiä. Kaikki ilmoitukset käsitellään huolellisesti ja hienovaraisesti. Kaikki todennetut rikkomukset hoidetaan sisäisen kurinpitomenettelymme ja/tai oikeudellisten taikka hallinnollisten määräysten mukaisesti.

Tulostettava lomake
Sähköinen lomake

Prevent JS Alert