Turvavyö

Miten yritykset voivat auttaa vähentämään tieliikennekuolemia? 

Blogi 12 Apr 2024

Miten yritykset voivat auttaa vähentämään tieliikennekuolemia? 

Tieliikenneturvallisuus Euroopassa on parantunut viimeisen kahden vuosikymmenen aikana. Vaikka suunta on oikea, viime aikoina kehitys on ollut hitaampaa. Ilmassa on jopa huolestuttavia merkkejä: puolet Euroopan maista raportoivat kasvaneista ajoneuvoihin liittyvistä kuolemista vuonna 2021. 

Euroopan unionin tavoitteena on vähentää tieliikennekuolemia puolella vuoteen 2030 mennessä ja nollaan vuoteen 2050 mennessä. Tähän ”Vision Zero” -tavoitteeseen on vielä matkaa. 

Tieliikenneturvallisuuden parantaminen ja päästöjen vähentäminen näkyvät myös Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteissa. Yrityksissä tämä on osa sekä taloudellista että sosiaalista vastuullisuutta.  

Mitkä asiat vaikuttavat tieliikenneturvallisuuteen? Vaikka ihmisen käyttäytyminen aiheuttaa suurimman osan onnettomuuksista, vastuu ei ole yksin kuljettajien, eikä kuljettajien syyllistämisestä ole hyötyä. Vision Zero -tavoitetta ei saavutetakaan vain lisäämällä autoihin avustavia järjestelmiä tai kiristämällä rangaistuksia.  

Tieliikenneturvallisuuden parantamisessa olennaista on tunnistaa ja ymmärtää, mitkä tekijät siihen vaikuttavat. Tekijöitä ovat käyttäytyminen, ajoneuvot, infrastruktuuri sekä sääntely ja valvonta. 

Miten yritys voi edistää tieliikenneturvallisuutta? 

1. Valitse turvallisia ajoneuvoja 

Valitse ja hanki vain ajoneuvoja, jotka ovat EU:n yleisen turvallisuusasetuksen (GSR) vaatimusten mukaisia tai ylittävät asetuksen vaatimukset. Jätä valitsematta autot, joista puuttuu olennaisia turvallisuutta lisääviä ominaisuuksia, äläkä myöskään tingi turvallisuuden lisävarusteista. Hyviä turvallisuusominaisuuksia ovat muun muassa automaattinen hätäjarrutus (AEB), rengaspaineiden valvonta, älykäs nopeuden mukautus, kaista-avustin ja peruutuskamerat. 

2. Huolla ajoneuvot riittävän usein 

Tarkista ja huolla ajoneuvot säännöllisesti. Esimerkiksi näkyvyyttä haittaavat kiveniskemät kannattaa korjata ripeästi. Ajoneuvon pitää myös olla puhdas. Huollot voi ennakoida, jos käytössäsi telematiikkatietoja auton käytöstä.  

3. Tee kunnianhimoinen autopolitiikka 

Täyttääkö autopolitiikkasi vain lakisääteiset vaatimukset vai haluatko todella varmistaa kuljettajiesi ja muiden tiellä liikkujien turvallisuuden? Voit esimerkiksi pyrkiä minimoimaan kuljettajien häiriötekijät ja kieltää vaikkapa puheluiden puhumisen kokonaan, asentaa alkolukot autoihin tai käyttää turvavyön puuttumisesta muistuttava hälytystä. Toisaalta voit palkita kuljettajia turvallisesta toiminnasta ja asettaa tavoitteita. Ajotavan seurannassa apuna toimivat paikannuspalvelut. Esimerkiksi Arval Connect antaa ajotavasta kuljettajalle palautetta.  

4. Aseta tavoitteita 

Kerro kaikille kuljettajille, mitä heiltä toivotaan. Turvallisuudelle kannattaa asettaa selkeät mittarit ja seurata niitä päivittäin, viikoittain, kuukausittain ja vuosittain. Telematiikkatiedot toimivat hyvänä perustana koulutukselle ja turvallisen ajokäyttäytymisen edistämiselle. Voit myös luoda kannustimia, joiden myötä yhä useampi haluaa tehdä osansa tieliikenneturvallisuuden eteen. 

5. Tee turvallisuudesta osa vastuullisuutta 

Tuo esiin, että toimenpiteet, joilla lisätään turvallisuutta, hyödyttävät myös vastuullisuutta – ja toisin päin. Yhdessä ne tukevat yrityksesi kestävyystavoitteita (ESG). Voitko esimerkiksi pienentää ajoneuvojen kokoa ja kulutusta tinkimättä tehokkuudesta ja turvallisuudesta? 

6. Tarjoa kuljettajille koulutusta 

Tarjoa kuljettajille koulutusta turvallisesta ja kestävästä ajokäyttäytymisestä. Muista myös toistaa koulutuksia säännöllisin väliajoin. Voit pitää aihetta esillä myös jakamalla viikoittaisia tai kuukausittaisia turvallisuusvinkkejä kuljettajille. Saavutetut tavoitteet ja onnistumiset kannattaa myös nostaa esiin.  

7. Valitse fiksuin reitti 

Millä perusteella kuljettaja valitsee reitin? Telematiikkatietojen avulla kuljettaja voi valita ajotapaan sopivan reitin. Joissain tilanteissa kuljettajia voi kannustaa vaihtamaan sopivassa tilanteessa myös esimerkiksi julkiseen liikenteeseen ja pyöräilyyn. 

8. Toimi maassa maan infrastruktuurin tavalla 

Jos vastaat yrityksesi autokannasta, vastuullasi on varmistaa, että omat kuljettajasi tietävät olennaiset asiat viimeisimmistä liikennesäännöistä sekä esimerkiksi vähäpäästöisten autojen kaistoista ja reittien optimoinnista.  

9. Pysy kartalla 

Seuraa yrityksessäsi esimerkiksi tieliikenneonnettomuuksien määrää, läheltä piti -tilanteita, vammoja ja huoltovirheitä. Kun saavutat jonkin tavoitteen, aseta seuraava tavoite. Lopullisena tavoitteena kannattaa koko ajan olla nolla onnettomuutta. 

 

Telematiikkatyökalun käyttö auttaa lisäämään kuljettajiesi turvallisuutta: käytössäsi on esimerkiksi muistutuksia huolloista, dataa kuljettajien ajokäyttäytymisestä ja hälytystoiminto, joka ilmoittaa ylinopeudesta. 

Tutustu Arval Connect -työkaluun

 

Lue lisää Näytä vähemmän