Miten lastaus ja peräkärryn vetäminen vaikuttavat sähköauton toimintamatkaan?

Miten lastaus ja peräkärryn vetäminen vaikuttavat sähköauton toimintamatkaan?

Arval Consulting 18 Sep 2023

Miten lastaus ja peräkärryn vetäminen vaikuttavat sähköauton toimintamatkaan?

Arvalin uusi tutkimus osoittaa, että peräkärryn vetäminen lyhentää sähköisen ajoneuvon toimintamatkaa jopa kolmanneksella. Raportti tarjoaa päivitettyä tietoa myös sähköisten pakettiautojen lastausasteen vaikutuksista toimintamatkaan.

 

Uudessa kestävän liikkumisen asiantuntijan Arval UK:n toteuttamassa tutkimuksessa tarkasteltiin peräkärryn vetämisen vaikutusta sähköisen ajoneuvon toimintamatkaan. Myös sähköisten pakettiautojen lastausasteen vaikutusta toimintamatkaan tutkittiin. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset olivat: 

  • Peräkärryn kanssa ajettaessa sähkökäyttöisen ajoneuvon todellinen toimintamatka lyhenee 23-31 prosenttia. 
  • Toimintamatkan lyheneminen sähköisellä ajoneuvolla on samaa luokkaa kuin silloin, kun peräkärryä vedetään diesel-käyttöisellä autolla.
  • Jos yrityksen autokannassa on tarvetta peräkärryä vetäville ajoneuvoille, yrityksen saattaa olla tarpeen tutkia uusia toimintamalleja ottaakseen käyttöön sähköisiä ajoneuvoja.

 

Täysi lasti ja peräkärry – jopa kolmanneksen lyhyempi toimintamatka

Tutkimuksessa todettiin, että keskikokoisen sähköisen pakettiauton toimintamatkassa jo puolikas kuorma tuotti seitsemän prosentin lyhenemisen verrattuna ilman lastia ajamiseen. Täyteen lastattuna toimintamatka lyhentyi jo 11 prosenttia. Kun täyteen lastattuun ajoneuvoon liitettiin vielä peräkärry, toimintamatka oli jo 24 prosenttia lyhyempi kuin lastaamattomalla ja ilman peräkärryä ajavalla ajoneuvolla.

Suurikokoisilla sähköisillä pakettiautoilla puolikas kuorma puolestaan vaikutti toimintamatkaan lyhentämällä sitä 11 prosenttia. Täydellä kuormalla lastattuna luku oli 14 prosenttia ja täydellä kuormalla sekä peräkärryn yhdistelmällä jo 31 prosenttia. Kun Arvalin tutkimuksessa sähköiseen henkilöautoon liitettiin peräkärry, todellinen toimintamatka lyheni 23 prosenttia.

Vertailun vuoksi, Arvalin tutkijat tarkastelivat myös Diesel-käyttöisiä pakettiautoja. Niissä polttoainetehokkuuden laskettiin tippuvan 15 prosenttia, kun täyteen lastattuun ajoneuvoon liitetään peräkärry.

 

eLVC:t soveltuvat lähitulevaisuudessa useampien yritysten tarpeisiin 

Arval UK:n kevyiden hyötyajoneuvojen konsulttiSimon Cook on ollut mukana edistämässä Arvalin tutkimusta. "Hyötyajoneuvoilla vedetään tyypillisesti peräkärryä täyden lastauksen lisäksi. Tällaisten yhdistelmien osalta, toimintamatkan todettiin lyhenevän neljänneksellä tai jopa kolmanneksella verrattuna todelliseen maksimi toimintamatkaan.", hän summaa tutkimustuloksia. 

"Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Jos sähköisen pakettiautosi todellinen toimintamatka on lastaamattomana normaalisti noin 190 kilometriä, peräkärryä vedettäessä voit odottaa noin 135-145 kilometrin toimintamatkaa. Jos ajat jo valmiiksi täyteen lastatulla ajoneuvolla, jonka toimintamatka on 170 kilometriä, peräkärryn kiinnittäminen vähentää toimintamatkaa vielä noin 20-35 kilometriä lisää." 

Cook sanoo, että sähköiset ajoneuvot soveltuvat todella hyvin peräkärryn vetämiseen. Hänen mukaansa niiden pehmeä ja välitön voimantuotto todella auttavat peräkärryä vedettäessä.  

”Toimintamatka sekä nykyinen latausinfrastruktuuri kuitenkin tarkoittavat, että sähköiset pakettiautot eivät sovellu vielä tässä vaiheessa kaikkien yrityksien tarpeisiin. Tutkimustuloksemme auttavat yrityksiä ja niiden autokannoista vastaavia ihmisiä pohtimaan, minkälaisissa tehtävissä sähköisiä pakettiautoja voisi hyödyntää. Ne osoittavat myös, miten tulossa olevia pidemmän toimintamatkan sähköisiä pakettiautoja voisi hyödyntää yritysten toiminnassa, kun niitä tulee saataville.", hän lisää. 

Cookin mukaan sähköisten pakettiautojen toimintamatkat pienissä- ja keskikokoisissa malleissa paranevat kovalla vauhdilla. Myös latausinfrastruktuuri paranee jatkuvasti.  

Haasteita on kuitenkin vielä suurempien kokoluokkien sähköpakettiautoissa, joilla ajetaan pidempiä matkoja." 


Sähköisten pakettiautojen tutkimus toteutettiin UATC:n Millbrook Proving Groundilla, Bedforshiressä Englannissa. Testit olivat identtisiä ja ne suoritettiin dynamometrillä tarkan ja toistettavan todellisen toimintamatkan saavuttamiseksi, kun ajoneuvoja lastattiin eri kuormilla ja vedettiin 500kg painavaa peräkärryä. Todellisen maailman olosuhteita jäljittelemällä, mutta laboratorio-olosuhteissa suoritettuna, tutkimuksen tuloksista saatiin tarkkoja ja toistettavia. 

Tutustutästäkoko raporttiin (englanninkielinen) 

Lue lisää Näytä vähemmän