Arval Active Link header

ARVAL ACTIVE LINK TEHOSTAA AUTOKANNAN KÄYTTÖÄ JA KEHITTÄÄ KULJETTAJIEN AJOTAPAA 

Blogi 27 Oct 2021

ARVAL ACTIVE LINK TEHOSTAA AUTOKANNAN KÄYTTÖÄ JA KEHITTÄÄ KULJETTAJIEN AJOTAPAA 

Arval kehittää jatkuvasti autokannan hallintaa. Mitä parempi näkymä yrityksellä on autokantaan, sitä helpompaa on tehdä autoilua koskevia päätöksiä. Arval Active Link on ajoneuvon ajotapaseuranta- ja paikannuspalvelu, joka auttaa asiakasta tehostamaan toimintaansa omien tavoitteidensa mukaisesti.  

Arval Active Link auttaa ennen kaikkea optimoimaan yrityksen autoilua. Se kerää autokannasta anonyymiä dataa perustuen yrityksessä määriteltyihin tavoitteisiin. Palvelu koostuu useista tasoista, joista löytyy vaihtoehtoja niin laajan autokannan kuin yksittäisen auton hallintaan.   

Arval Active Linkin keräämää dataa voidaan käyttää asiakasyrityksessä monin tavoin. Dataa voidaan analysoida erilaisten analytiikkatyökalujen avulla ja siitä voidaan luoda yrityksen tarpeiden mukainen mittaristo, joka seuraa tavoitteiden toteutumista.

Jos tavoitteena on esimerkiksi kustannussäätö, Arval Active Link havainnollistaa, miten taloudellisesti eri kuljettajat ajavat. Ympäristöystävällisempää kalustoa tavoittelevat voivat seurata esimerkiksi co2-päästöjen määrää ja muutoksia tai autojen tyhjäkäynnin määriä.  

Mittareiden avulla voidaan myös rohkaista kuljettajia vastuulliseen ajotapaan, vähentää onnettomuuksien määrää ja vakavuutta, seurata ajokilometrejä ja välttää sopimuspoikkeuksia. Arval Active Link toimii myös turvana petoksien ja varkauksien varalle. Jos auto katoaa, se voidaan asiakkaan pyynnöstä paikantaa.   

Arvalilla on käytössään yli miljoonan ajoneuvon data. Siitä voidaan rakentaa erilaisia profiileja, joihin vertaamalla yritys voi löytää keinoja parantaa omaa toimintaansa. Esimerkiksi turvallisuusprofiilien avulla voidaan suojata kuskeja onnettomuuksilta yksilö- ja autokantatasolla. Kerätty tieto on anonyymia eli yksittäistä kuljettajaa ei voi tunnistaa. Vastaavasti ympäristöystävällisessä ajotavassa kuljettaja saa ehdotuksia, miten voisi ajaa ympäristöä säästävästi.    

  

Kuinka tehostaa älykästä autokannan hallintaa? 

Arval on esitellyt uuden SMaRT-lähestymistavan (Sustainable Mobility and Responsibility Targets), jonka avulla asiakkaat voivat määritellä ja tehostaa autokantansa energiamuotoihin liittyvää strategiaa. Viisivaiheisessa prosessissa määritellään, mille tasolle kestävyysasiat halutaan saada, analysoidaan tämänhetkinen autokanta, suunnitellaan vihreään autokantaan siirtyminen ja määritellään vaihtoehtoiset liikkumisratkaisut sekä kestävyystavoitteet. Arvalilta asiakas saa vastuullisuutta edistävää tietoa, esimerkiksi CO2 jalanjäljestä sekä kuljettajan ajokäyttäytymisestä. 

Samassa autokannassa voi olla bensa- ja dieselautojen lisäksi hybridejä ja ladattavia sähköautoja. Tietokantansa avulla Arval voi seurata ladattavien sähköautojen ja hybridien lisääntymistä autokannassa. Syntyvän data perusteella Arval Active Link ja SMaRT-menetelmä voivat yhdessä koota käytäntöjä, jotka voivat neuvoa, millaiset autot soveltuvat parhaiten erilaisiin käyttötarkoituksiin.   

Lue lisää Näytä vähemmän