Home > Blog > Arval Blog > Kenen Vastuulla Autoilun Turvallisuus Kuljettajan Vai Leasingyrityksen

Kenen vastuulla on autoilun turvallisuus – kuljettajan vai leasingyrityksen?

Kenen vastuulla on autoilun turvallisuus – kuljettajan vai leasingyrityksen?

Perjantai, kesäkuu 5, 2020

Autoilun turvallisuus on kuljettajan vastuulla – vai onko? Arvalin teettämästä kyselytutkimuksesta käy ilmi, että jopa noin puolet kaikista yrityksen autokannasta päättävistä henkilöistä näkee, että autoilun turvallisuuden edistäminen kuuluu sekä kuljettajan että leasingyrityksen tehtäväksi. 

Tutkimme asiaa kyselytutkimuksella useissa Arval-maissa.  Suurin osa autokannasta vastaavista päättäjistä oli sitä mieltä, että turvallisuus on sekä kuljettajan että leasingyrityksen vastuulla. Muutamassa maassa taas korostui kuljettajan vastuu turvallisuudesta. 

Osa kyselyyn vastanneista yrityksistä kertoi myös järjestävänsä pakollisia turvallisuuskursseja leasingauton kuljettajille. Kursseilla kerrataan turvallisuuteen liittyviä asioita ja varmistetaan, että kuljettajilla on riittävät valmiudet toimia liikenteessä turvallisesti. Kursseja järjestetään sekä luokkamuotoisina että tien päällä.  

Turvallisuuskurssien suosio on kasvussa myös Suomessa. Me Arvalilla olemme kehittäneet kuljettajan avuksi Active Link -sovelluksen joka on monipuolinen apuväline myös turvallisuusasioissa. Sen avulla kuljettaja voi parantaa oman autoilun turvallisuutta ja taloudellista ajamista. 

 
Lähde: The Corporate Vehicle Observatory Annual Barometer 

Prevent JS Alert