Home > Milta Dieselin Tulevaisuus Nayttaa

MILTÄ DIESELIN TULEVAISUUS NÄYTTÄÄ?

MILTÄ DIESELIN TULEVAISUUS NÄYTTÄÄ?

Perjantai, 24. marraskuu, 2017
leasing uutiset, diesel leasing, diesel uutiset

Epävarmuus dieselin tulevaisuudesta Euroopan markkinoilla on kasvanut. Tämä johtuu kuluttajien reaktioista viimeisten päästömanipulointien jälkeen sekä tiettyjen suurten kaupunkien suunnitelmista rajoittaa diesel-ajoneuvojen käyttöä. Tästä syystä Arval halusi julkaista raportin dieselistä.

Arval on itsenäinen, useiden merkkien yritysleasing-yhtiö, joka tutkii ja seuraa trendejä ja ammattilaisten näkemyksiä ajoneuvojen teknologiaan ja käyttöön liittyen. Yhtiö tarjoaa neuvoja ja tukea asiakkailleen ja kuljettajille, jotta he voivat tehdä parhaan mahdollisen valinnan ajoneuvoa hankkiessaan. Arval on käynyt läpi täydellisesti autojen kokonaiskustannuslaskelmansa viimeaikaisten polttomoottoreihin ja dieseliin liittyvien kysymysten ja haasteiden valossa. Lisäksi on huomioitu vaihtoehtoisten energiaratkaisujen saatavuuden parantuminen. Arvalin kustannuslaskennan malli sisälsi jo aiemmin polttoainekustannuselementin sekä huomioitavat verot, mutta nyt siihen on lisätty myös mahdollisuus huomioida erilaisia kuljettajaryhmiä kokonaisajomäärien, tottumusten ja sijainnin perusteella. Tämän myötä asiakkaat voivat tehdä parempia valintoja kaikkien ajoneuvotyyppien välillä.

Dieselin osuus on nykyisellään yli puolet Euroopan henkilö- ja pakettiautojen rekisteröinneistä. Yritysajoneuvokannoissa osuus on jopa kaksi kolmasosaa.

 

Ilman laatu ja dieselin elinkelpoisuus 

Kasvihuonekaasun ja erityisesti hiilidioksidin (CO2) päästöt ovat olleet ympäristöpolitiikan keskipisteessä viimeiset 20 vuotta. Tämän tuloksena Eurooppaan on kehittynyt dieseliä suosiva asetelma. Suoraan polttoainetehokkuuteen linkittyvä, hiilidioksidipohjainen lähestymistapa yhdistettynä yleisesti kasvaviin polttoaineen hintoihin on merkittävästi kasvattanut dieselautojen markkinaosuutta Euroopassa bensiiniautojen kustannuksella.

Viime aikoina ymmärrys on kasvanut epäjohdonmukaisuuksien osalta, jotka liittyvät vanhentuneisiin laboratoriotestituloksiin (New European Drive Cycle / NEDC) polttoaineen kulutuksesta, hiilidioksidipäästöistä ja ilmansaasteista (erityisesti typen oksidit/NOx) verrattuna todellisiin mitattuihin tuloksiin tien päällä. Volkswagenin päästöskandaali 2015 sekä ymmärrys siitä, että urbaanien ilmansaasteiden määrä ei ole vähentynyt odotetusti, ovat kiihdyttäneet keskustelua eri polttoainetyyppien ilmastovaikutuksista, erityisesti dieselautoihin liittyen.

Tuloksena jotkut hallitukset ovat ilmoittaneet (kuten Ranska ja Iso Britannia) lopettavansa bensiini ja diesel-käyttöisten henkilö- ja pakettiautojen myynnin vuoteen 2040 mennessä. Samalla otetaan käyttöön matalapäästöalueita useissa suurissa kaupungeissa. On huomattava, että mielestämme matalapäästöalueet eivät kiellä kaikkia dieseleitä yhdessä yössä, mutta vaikuttavat vanhemman polven autoihin ensin. Rajoitukset eivät aiheuta merkittäviä haittoja yritysautokannoille lähivuosina, sillä suurin osa autokannan autoista on uudempia.

Vanha päästöjen testausmenetelmä (New European Drive Cycle/NEDC) on korvattu maailmanlaajuisella ja yhdenmukaisella uudella testausmenetelmällä (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure/ WLTP) ja todenmukaiseen ajoon perustuvalla testausmenetelmällä (Real Drive Emission Test Procedure/RDE). Päästölukujen, jotka perustuvat näihin uusiin testeihin, odotetaan kuvaavan paremmin todellisen ajosuoritteen päästöjä. Siirtymäajan, joka ulottuu 1.1.2019 asti, pitäisi antaa autovalmistajille ja paikallishallinnoille riittävästi aikaa valmistautumiseen ja aikaansaatujen lukujen ei pitäisi Euroopan komission silmissä johtaa korkeampaan verotasoon. Jo nyt kuitenkin tiedetään, että vaihteluväli on tämän päivän mittaustuloksiin nähden 20-80 %.     

Saavuttaakseen vuoden 2021 keskimääräiset hiilidioksidin vähennystavoitteet, kaikki suuret autovalmistajat ovat toteuttaneet uutta strategiaa ja esitelleet uutta teknologiaa, yhdistäen ja toisinaan korvaten dieselin ja jopa bensiinin. Monet näistä suunnitelmista sisältävät silti dieselajoneuvojen käyttöä, joita osittain kehitetään ja osaan lisätään hybridiversioita. Pääsyynä tälle on, että uusi teknologia edellyttää korkeita investointeja ja paljon aikaa, jotta ne voidaan toimeenpanna. On erittäin todennäköistä, ettei diesel katoa yhdessä yössä, sillä vaihtoehtoisten polttoaineiden investointikustannukset ovat erittäin korkeita ja niiden käyttöönotto vie huomattavan paljon aikaa. Sidosryhmien täytyy ottaa tämä huomioon.    

Vaikka dieselin maine on kärsinyt yleisön silmissä viimekuukausina, on tärkeää ymmärtää, että suuri osa yritysautokannoista on siirtynyt bensiiniin, ja näin varsinkin pienemmissä autoissa. Tämä johtuu pääsääntöisesti autovalmistajien toimenpiteistä poistaa kalliimpi diesel tarjonnasta näissä segmenteissä ja osittain siirtymisestä sähköajoneuvoihin (pääsääntöisesti hybridit ja ladattavat hybridit) erilaisten tukien siivittämänä.

Todisteiden valossa näyttää siltä, että kuluttajat ovat Euroopassa siirtymässä pois dieselistä, joten ajan myötä kysynnän ja tarjonnan on kohdattava myös käytettyjen autojen markkinoilla. Dieselin jäännösarvoon tulee todennäköisesti kohdistumaan paineita, ja se hyödyttää lyhyellä aikavälillä vaihtoehtojen kuten bensiinin, hybridien (mukaan lukien ladattavat hybridit) kysyntää ja vähemmän merkittävässä määrin täyssähköajoneuvojen kysyntää.

 

Arvalin tavoite ja lähestymistapa 

Arvalin tavoite on auttaa asiakkaita tekemään oikea valinta tässä nopeasti muuttuvassa sääntely- ja valmistajaympäristössä, antamalla ammattimaisia neuvoja teknologiavaihtoehdoista, joissa on järkeä lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Yritysten auto-ohjeiden tulee sopeutua muutokseen jo niinkin nopeasti, kuin ensi vuonna. Meidän ajoneuvojemme kokonaiskustannusmalli (TCO) on tarkistettu ottamaan huomioon tämä uusi dynamiikka.   

Kokonaiskustannuslaskelmasta keskusteltaessa kannustamme asiakkaita ottamaan valintakriteereissään huomioon sisäiset kuljettajasegmentit ja tekemään oikeita valintoja ei vain suhteessa kuljettajaan vaan suhteessa koko yritykseen sekä ympäristöön. Arvalin konsultointitiimit avustavat asiakkaita ajoneuvoprofiiliin liittyvissä määrittelyissä ja auttavat asiakkaita rakentamaan ja uudelleenrakentamaan auto- ja matkustusohjeitaan, jotta he voivat kohdata ja voittaa nämä uudet haasteet.

Yleinen tietoisuus on lisääntynyt ympäristön muutoksesta ja myös laajemmasta ajoneuvojen aiheuttamasta vaikutuksesta. Arval uskoo, että yrityksen yhteiskuntavastuu on sen asiakkaiden aihelistoilla enemmän kuin koskaan ennen. Emme ainoastaan halua tiedottaa asiakkaita, kun tiedot uusista testeistä ovat saatavilla. Me haluamme ehdottaa asiakkaille uusia palveluja, kuten Arvalin ajotapaseurantapalvelua (Arval Active Link), jolla voi paremmin mitata ja seurata ajokäyttäytymistä ja näin vähentää ajoneuvokantojen aiheuttamia todellisia ympäristövaikutuksia.

Diesel-raportti osoittaa, että dieselajoneuvot ovat edelleen käypä ratkaisu monissa tilanteissa, sillä niillä on hyvä polttoainetehokkuus ja autovalmistajien tekemät ratkaisut vähentävät dieselajoneuvojen ympäristövaikutuksia. Silti useissa tapauksessa hybridi- tai ladattavista hybridiautoista tai ehkä jopa täyssähköautoista tulee yhä parempia vaihtoehtoja bensa-autojen rinnalle.

Poliittinen ympäristö muuttuu jatkuvasti, ja tämä asiakirja on kirjoitettu oppaan julkaisuhetkellä saatavilla olevien tietojen pohjalta. Mahdolliset vaikutukset ja vaihtoedot eivät rajoitu tässä oppaassa yksilöityihin tietoihin.
 

LATAA OPAS: "CLEARING THE AIR AROUND DIESEL"

Andrei Biro

General Manager
Puhelin 
09 8254 1234
Sähköposti 

Prevent JS Alert