PRIVACY

ARVALIN TIETOSUOJAILMOITUS

Henkilötietojesi suojelu on tärkeää BNP Paribas -konsernille, johon Arval kuuluu. Konserni on siksi ottanut käyttöön koko konsernia koskevat vahvat periaatteet konsernin tietosuojailmoituksessa.

Tässä Arvalin tietosuojailmoituksessa annetaan tarkat tiedot siitä, miten Arval Oy, Karhumäentie 3, 01530 Vantaa (lakimääräinen edustaja: Andrei Biro) (”me”) suojelee henkilötietojasi.

Rekisterinpitäjänä olemme vastuussa toimintoihimme liittyvien henkilötietojesi keräämisestä ja käsittelystä. Tämän Arvalin tietosuojailmoituksen tarkoitus on kertoa, mitä henkilötietoja käsittelemme sinusta kuljettajan (olitpa sitten asiakkaamme tai työntekijänä asiakasyrityksessämme) tai yritysasiakkaamme edustajan ominaisuudessa, tietojen käytön syistä, tietojen säilytysajasta, oikeuksistasi sekä niiden käyttämisestä.

Lisätietoja voidaan antaa tarvittaessa tilanteissa, joissa haet tiettyä tuotetta tai palvelua.

1. MITÄ HENKILÖTIETOJA KÄYTÄMME SINUSTA?
2. HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN ERIKOISTAPAUKSET, MUKAAN LUKIEN EPÄSUORA KERÄÄMINEN
3. MIKSI JA MILLÄ PERUSTEIN KÄYTÄMME HENKILÖTIETOJASI?
4. KENEN KANSSA JAAMME HENKILÖTIETOJASI?
5. HENKILÖTIETOJEN SIIRROT ETA:N ULKOPUOLELLE
6. KUINKA KAUAN SÄILYTÄMME HENKILÖTIETOJASI?
7. MITÄ OIKEUKSIA SINULLA ON JA MITEN VOIT KÄYTTÄÄ NIITÄ?
8. MITEN VOIN SEURATA TÄHÄN TIETOSUOJAILMOITUKSEEN TEHTÄVIÄ MUUTOKSIA?
9. MITEN MEIHIN SAA YHTEYDEN?
10. KUINKA YKSITYISYYTTÄNI SUOJATAAN, KUN KÄYTÖSSÄNI ON ARVAL-YHTEYDEN OMAAVA LAITE?

 

 

1.MITÄ HENKILÖTIETOJA KÄYTÄMME SINUSTA?

Keräämme ja käytämme henkilötietoja siinä määrin, jossa se on tarpeen toimintojemme harjoittamiseksi ja voidaksemme tarjota laadukkaita yksilöityjä tuotteita ja palveluja.

Tuotteesta/palvelusta riippuen saatamme kerätä sinusta erityyppisiä henkilötietoja, mukaan lukien seuraavat:

 • yksilöivät tiedot (esim. nimi, henkilökortti, passi, ajokortti, kansallisuus, syntymäpaikka ja -aika, sukupuoli, valokuva, IP-osoite)
 • yhteystiedot (esim. postiosoite ja sähköpostiosoite, puhelinnumero)
 • perhetilanne (esim. siviilisääty, lasten lukumäärä)
 • verotiedot (esim. verotunnus, verotuksellinen asema)
 • työllisyystiedot (esim. työtilanne, työnantajan nimi, sijainti)
 • pankki-, rahoitus- ja tapahtumatiedot (esim. luottokorttinumero, pankkitilitiedot, maksutiedot)
 • ajoneuvon liisaussopimuksen tai muiden liikkuvuusratkaisujen tiedot (esim. asiakastunnus, sopimusnumero, auton tunnusnumero)
 • vakuutustiedot (esim. vakuutuskorvaushistoria, mukaan lukien maksetut korvaukset ja asiantuntijoiden raportit, tiedot uhreista)
 • sinuun, tapoihisi ja mieltymyksiisi liittyvät tiedot:
 • tuotteidemme ja palvelujemme käyttöösi liittyvät tiedot ja tapahtumatiedot
 • tiedot vuorovaikutuksestasi kanssamme: internetsivumme, sovelluksemme, sosiaalisen median sivumme, tapaamiset, puhelut, chat-keskustelut, sähköpostit, haastattelut, puhelinkeskustelut
 • videovalvonta (mukaan lukien Arvalin valvontakameratiedot) sekä
 • paikannustiedot (esim. sijaintitietojen näyttö palvelutoimittajien sijaintien esittämiseksi sinulle tai tiettyjen palvelujen tarjoamisen mahdollistaminen, kuten yhteiskäyttöautot).

Tuotteesta/palvelusta riippuen voimme kerätä seuraavia arkaluonteisia tietoja vain saatuamme suostumuksesi etukäteen:

 • biometriset tiedot: esim. sormenjäljet, ääni- tai kasvotunnisteet, joita voidaan käyttää tunnistus- ja turvallisuustarkoituksiin
 • rikostiedot ja rikostuomiotiedot liikennerikkomuksista määrätyistä sakoista osana sakkojen hallintapalvelua.

Näitä tietoja saatetaan kuitenkin käsitellä ilman suostumustasi, jos se on tarpeen sovellettavien lakien ja säädösten noudattamiseksi.

Emme koskaan kysy henkilötietoja, jotka liittyvät rotuun tai etniseen taustaan, poliittisiin mielipiteisiin, uskonnollisiin tai filosofisiin vakaumuksiin, ammattiliiton jäsenyyteen, geneettisiin tietoihin tai seksuaaliseen suuntautumiseesi, ellei jokin lainsäädäntö sitä vaadi.

Käyttämämme tiedot sinusta on saatettu saada suoraan sinulta tai hankittu seuraavista lähteistä tietokantojemme tarkistamiseksi tai täydentämiseksi:

 • julkisten viranomaisten tarjoamat julkaisut/tietokannat (esim. virallinen lehti)
 • yritysasiakkaamme ja/tai heidän haarakonttorinsa ja tytäryhtiönsä (esim. työnantajasi) tai palveluntarjoajat
 • kolmannet osapuolet, kuten luottotietotoimistot ja petoksentorjuntavirastot tai tietojen välittäjät tietoturvalainsäädännön mukaisesti
 • verkkosivut / sosiaalisen median sivut, jotka sisältävät julkisesti jakamiasi tietoja (esim. oma verkkosivustosi tai sosiaalisen median profiilisi) sekä
 • kolmansien osapuolien julkisesti tarjoamat tietokannat.

 

2.HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN ERIKOISTAPAUKSET, MUKAAN LUKIEN EPÄSUORA KERÄÄMINEN

Tietyissä olosuhteissa saatamme kerätä ja käyttää sellaisten henkilöiden henkilötietoja, joiden kanssa meillä on, voisi olla (potentiaalisina asiakkaina) tai on joskus ollut suora suhde.

Tällaisissa tilanteissa saatamme kerätä tietoja myös sinusta, vaikka sinulla ei olisikaan suoraa suhdetta meihin. Näin voi käydä esimerkiksi silloin, kun asiakas (esim. työnantajasi), palveluntarjoaja tai kauppakumppani antaa meille tietoja sinusta, koska olet esimerkiksi jokin seuraavista:

 • perheenjäsen
 • yksi leasing-vuokraajista, yksi kuljettajista, yksi lainanottajista/-takaajista
 • oikeushenkilön lakisääteinen edustaja (valtakirjalla)
 • yhden asiakkaamme tekemien maksutapahtumien edunsaaja
 • vakuutusten ja vakuutusrahastojen edunsaaja
 • vuokranantaja
 • todellinen edunsaaja
 • asiakkaan velkoja (esim. konkurssitilanteessa)
 • osakas
 • palveluntarjoajan tai kauppakumppanin henkilöstöä.

 

3. MIKSI JA MILLÄ PERUSTEIN KÄYTÄMME HENKILÖTIETOJASI?

 1. Noudattaaksemme BNP Paribas -konsernin lakisääteisiä ja asetusten mukaisia velvoitteita

 

Käytämme henkilötietojasi noudattaaksemme erilaisia laeissa ja asetuksissa määrättyjä velvoitteita, mukaan lukien seuraavat:

 • pankki- ja rahoitussäädökset, joiden edellyttämällä tavalla:

  • otamme käyttöön turvatoimia ehkäistäksemme väärinkäyttöä ja petoksia
  • tunnistamme tavallisista malleista poikkeavat tapahtumat
  • määritämme luottoriskitasosi ja takaisinmaksukykysi
  • valvomme meille mahdollisesti aiheutuvia riskejä ja raportoimme niistä sekä
  • kirjaamme tarvittaessa puhelut, keskustelut, sähköpostit jne.
 • asianmukainen vastaaminen valtuutetun julkisen tai oikeusviranomaisen viralliseen pyyntöön (esim. kuljettajan tunnistaminen ja tietojen välittäminen asianmukaisille viranomaisille)
 • rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen esto
 • pakotteisiin ja vientikieltoihin liittyvän lainsäädännön noudattaminen sekä
 • taistelu veropetoksia vastaan ja verotarkastusten ja -ilmoitusvelvoitteiden noudattaminen.

 

 

 1. Sopimuksen ehtojen noudattamiseksi ja toimenpiteiden suorittamiseksi pyynnöstäsi ennen sopimuksen solmimista kanssasi

 

Sovelletaan sinuun kuljettajana, joka on myös henkilöasiakkaamme

 

Käytämme henkilötietojasi sopimustemme solmimisen ja noudattamisen yhteydessä muun muassa seuraaviin tarkoituksiin:

 • sen arviointi, voimmeko tarjota sinulle tuotteen tai palvelun ja millä ehdoilla
 • tietojen tarjoaminen sinulle tuotteistamme ja palveluistamme
 • (i) ajoneuvon toimituksen, palautuksen, huollon ja korjauksen (mukaan lukien valmistajien tekemät ajoneuvojen takaisinkutsut), (ii) lisäarvopalvelujen (esim. polttoaine- ja tietullikortti) sekä (iii) ajoneuvon oston (käytettynä) ajoittaminen ja hallinta
 • riitatilanteiden ratkaisun hallinta (esim. velkojen perintää varten), sinun avustamisesi sekä pyyntöihin ja valituksiin vastaaminen (mukaan lukien vakuutusvaatimukset)
 • liikkuvuutesi varmistaminen ja helpottaminen antamalla sinulle helppo pääsy joihinkin palveluihin mobiilisovelluksillamme suoraan älypuhelimestasi sekä
 • laskutuksen ja perinnän käsitteleminen.

 

 1. Oikeussuojaintressimme vuoksi

 

Käytämme henkilötietojasi tuotteidemme tai palvelujemme käyttöönottoon ja kehitykseen, sopimussuhteemme hallinnointiin sellaisten henkilö- ja yritysasiakkaiden kanssa, joiden työntekijä olet, parantaaksemme riskinhallintaamme ja puolustaaksemme tai käyttääksemme lakisääteisiä oikeuksiamme, mukaan lukien seuraavat:

 • todiste tapahtumista
 • petosten esto
 • onnettomuuksia ehkäisevien kampanjoiden käyttöönotto, esim. liikenne- tai tievaaroihin liittyvien hälytysten luonti
 • vastaaminen kolmansien maiden (ETA-alueen ulkopuoliset maat) julkisten viranomaisten virallisiin pyyntöihin
 • IT-hallinta, mukaan lukien infrastruktuurin hallinta (esim. jaetut alustat) sekä liiketoiminnan jatkuvuus ja IT-turvallisuus
 • henkilökohtaisten tilastomallien muodostaminen tapahtumille analyysien perusteella esimerkiksi kuljettajaprofiilisi määrittämiseksi
 • koostettujen tilastojen, testien ja mallien laadinta tutkimus- ja kehityskäyttöön yrityskonsernimme riskinhallinnan parantamiseksi tai nykyisten tuotteiden ja palvelujen parantamiseksi tai uusien luomiseksi
 • henkilöstömme koulutus puhelujen äänittämisen avulla

 

Sovelletaan sinuun jonkin yritysasiakkaamme työntekijänä

 • sen arviointi, voimmeko tarjota tuotteen tai palvelun ja millä ehdoilla
 • tiedon tarjoaminen tuotteistamme ja palveluistamme
 • (i) ajoneuvon toimituksen, palautuksen, huollon ja korjauksen (mukaan lukien valmistajien tekemät ajoneuvojen takaisinkutsut), (ii) lisäarvopalvelujen (esim. polttoaine- ja tietullikortti) sekä (iii) ajoneuvon oston (käytettynä) ajoittaminen ja hallinta
 • riitatilanteiden ratkaisun hallinta (esim. velkojen perintää varten), avustaminen sekä pyyntöihin ja valituksiin vastaaminen (mukaan lukien vakuutusvaatimukset)
 • digitaalisen alustan toimittaminen, jotta voit (i) päästä helposti käsiksi palveluihin suoraan älypuhelimellasi tai sen välityksellä (ii) hallita tai hyödyntää tiettyjä liikennepalveluja tai (iii) käyttää yhteiskäyttöautoja ajoneuvon käyttöasteen lisäämiseksi
 • ajoneuvokannan tila- ja suuntausraporttien toimittaminen ajoneuvokantavastaavalle (esim. raportit huollosta, polttoaineenkulutuksesta ja tietullikorttien käytöstä) sekä
 • laskutuksen ja perinnän käsitteleminen.

 

Tietosi voidaan koostaa globaaleiksi, anonyymeiksi tehdyiksi tilastoiksi, joita saatetaan tarjota ammattiasiakkaille tarkoituksena auttaa heitä liiketoimintansa kehittämisessä. Tässä tapauksessa henkilötietojasi ei paljasteta, ja näiden anonyymeiksi tehtyjen tilastojen vastaanottajat eivät pysty varmistamaan henkilöllisyyttäsi.

 

 1. Valintasi kunnioittamiseksi, jos olemme pyytäneet suostumustasi tiettyjen tietojen käsittelyyn

 

Joissakin tapauksissa meidän on pyydettävä suostumustasi tietojesi käsittelyyn. Tällaisia ovat seuraavat tilanteet:

 • Kun edellä mainitut tarkoitukset johtavat automatisoituun päätöksentekoon, joka tuottaa juridisia vaikutuksia tai joka vaikuttaa sinuun huomattavasti. Tässä tilanteessa tiedotamme sinulle erikseen käytetystä logiikasta, kuten myös tämän käsittelyn laajuudesta ja arvioiduista seuraamuksista.
 • Jos meidän on käsiteltävä tietoja muihin kuin edellä osiossa 3 määritettyihin tarkoituksiin, tiedotamme sinulle ja hankimme tarvittaessa suostumuksesi.
 • meidän ja muiden BNP Paribasin yksiköiden valikoiman yksilöinti:
  • parantamalla tuotteidemme tai palvelujemme laatua (muun muassa asiakastyytyväisyystutkimuksilla)
  • mainostamalla tilanteeseesi ja profiiliisi sopivia tuotteita tai palveluja.

Tämä tavoite voidaan saavuttaa seuraavasti:

 • mahdollisten asiakkaidemme ja nykyisten asiakkaidemme segmentoinnilla
 • tapojesi ja mieltymystesi analysoinnilla (käynnit toimistoillamme, sähköpostit tai viestit, käynnit sivustollamme jne.)
 • yhdistämällä jo omistamasi tuotteet tai palvelut muihin tietoihin, joita meillä on sinusta.

 

4.KENEN KANSSA JAAMME HENKILÖTIETOJASI?

Saatamme luovuttaa henkilötietojasi seuraaville tahoille, mutta vain tarvittavassa määrin edellä mainittuihin tarkoituksiin sekä osion 3 ehtojen mukaisesti:

 • BNP Paribas -konsernin yksiköt (esim. voit hyötyä täydestä konsernin tuotteiden ja palvelujen valikoimastamme); palveluntarjoajat, jotka suorittavat palveluja puolestamme
 • Itsenäiset edustajat, välikädet tai välittäjät, pankki- ja kauppakumppanit, joiden kanssa meillä on säännöllinen suhde (kuten moottoriajoneuvovakuutuksen tarjoava vakuutusyhtiö)
 • Rahoitus- tai oikeusviranomaiset, valtion virastot tai julkiset elimet, pyynnöstä ja lain sallimissa määrin
 • Tietyt säänneltyjen ammattien harjoittajat, kuten lakimiehet, notaarit tai tilintarkastajat
 • Työnantajasi, jos olet jonkin yritysasiakkaamme työntekijä.

 

5.HENKILÖTIETOJEN SIIRROT ETA:N ULKOPUOLELLE

Jos kyse on kansainvälisistä siirroista, joissa alkuperä on Euroopan talousalueella (ETA), ja Euroopan unioni on määrittänyt, että kyseinen ETA-alueen ulkopuolinen maa tarjoaa riittävän tietosuojatason, henkilötietojasi voidaan siirtää tämän perusteella.

Siirroissa sellaisiin ETA-alueen ulkopuolisiin maihin, joiden tarjoamaa suojausta Euroopan komissio ei ole hyväksynyt, käytämme joko kyseisessä tilanteessa sovellettavaa poikkeusta tai jotakin henkilötietojesi suojaamisen varmistamiseen tarvittavista varotoimista:

 • Euroopan komission hyväksymät vakiosopimusehdot tai
 • sitovat yrityssäännöt soveltuvissa tapauksissa.

Saadaksesi kopion näistä varotoimista voit lähettää kirjallisen pyynnön osiossa 9 määritellyllä tavalla.

 

6.KUINKA KAUAN SÄILYTÄMME HENKILÖTIETOJASI?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin on tarpeen paikallisten lakien ja asetusten noudattamiseksi tai jonkin muun toimintavaatimuksemme, kuten asianmukaisen tilien hallinnan, asiakassuhteiden hallinnan helpottamisen sekä juridisiin vaatimuksiin tai lakisääteisiin pyyntöihin vastaamisen edellyttämän ajanjakson sen mukaan, kumpi jakso on pidempi. Esimerkiksi useimpia asiakkaiden tietoja säilytetään sopimussuhteen ajan sekä sopimuksen voimassaolon päätettyä tarvittavan ajan, jotta voidaan varmistaa lakisääteisten oikeuksiemme toteutuminen tai oikeusvaateiden puolustaminen.

 

7.MITÄ OIKEUKSIA SINULLA ON JA MITEN VOIT KÄYTTÄÄ NIITÄ?

Sovellettavien asetusten nojalla sinulla on seuraavat oikeudet:

 • Pääsy henkilötietoihisi: voit saada haltuusi tietoja henkilötietojesi käsittelystä sekä kopion kyseisistä henkilötiedoista.
 • Henkilötietojesi oikaiseminen: jos henkilötietosi vaikuttavat virheellisiltä tai epätarkoilta, voit pyytää tällaisten henkilötietojen korjaamista tarpeen mukaan.
 • Henkilötietojesi poistaminen: voit vaatia henkilötietojesi poistamista lain sallimissa määrin.
 • Henkilötietojesi käsittelyn rajoittaminen.
 • Henkilötietojesi käsittelyn vastustaminen henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella. Sinulla on absoluuttinen oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin, mukaan lukien tällaiseen suoramarkkinointiin käytetty profilointi.
 • Suostumuksesi peruminen: jos olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn, sinulla on oikeus perua suostumuksesi milloin tahansa.
 • Tietojen siirtäminen: silloin, kun se on lakisääteisesti ja teknisesti mahdollista, sinulla on oikeus pyytää hallussamme olevien henkilötietojesi palauttamista sinulle tai siirtämistä kolmannelle osapuolelle.

 

Jos haluat käyttää edellä mainittuja oikeuksiasi, lähetä kirje tai sähköposti seuraavaan osoitteeseen: Arval Oy, Tietosuojasta vastaavan henkilön toimisto, Karhumäentie 3, 01530 Vantaa - privacy@arval.fi. Skannaa tai kopioi henkilötodistuksesi mukaan tunnistamista varten.

Sovellettavan lainsäädännön mukaisesti edellä mainittujen oikeuksien lisäksi sinulla on myös oikeus jättää valitus pätevälle valvontaviranomaiselle.

 

8.MITEN VOIN SEURATA TÄHÄN TIETOSUOJAILMOITUKSEEN TEHTÄVIÄ MUUTOKSIA?

Kehotamme sinua tutustumaan tämän ilmoituksen uusimpaan versioon verkossa. Kerromme mahdollisista merkittävistä muutoksista verkkosivuillamme tai muilla tavallisilla viestintäkanavillamme.

 

9.MITEN MEIHIN SAA YHTEYDEN?

Jos sinulla on kysyttävää tämän tietosuojailmoituksen mukaisista henkilötietojesi käytöstä, lähetä kirje tai sähköposti seuraavaan osoitteeseen: Arval Oy, Tietosuojasta vastaavan henkilön toimisto, Karhumäentie 3, 01530 Vantaa tai privacy@arval.fi. Tietosuojasta vastaava henkilö tutkii kysymyksesi.

Jos haluat lisätietoja evästeistä ja tietosuojanvarmistussuunnitelmastamme, ota meihin yhteyttä osoitteeseen privacy@arval.fi.

 

10. KUINKA YKSITYISYYTTÄNI SUOJATAAN, KUN KÄYTÖSSÄNI ON ARVAL-YHTEYDEN OMAAVA LAITE?

Saat tiedon ajoneuvosi Arval-yhteydestä ajoneuvossa olevasta tarrasta / kuljettajan toimitussarjasta. Kun ajoneuvossasi on Arval-yhteys, Arval kerää tietoja etätiedonsiirrolla telematiikkalaitteesta ("laite"), joka on asennettu ajoneuvoon.

Tässä osiossa kuvataan tiedot, joita tällä hetkellä kerätään ja käsitellään samoin kuin ne liiketoimintatarkoitukset, joiden vuoksi Arval käsittelee tietoja.

 1. Laiteteknologia

Laitteessa on seuraavat anturit:

 • teknologia, joka näyttää kunkin matkan päätteeksi kertyneet kilometrit
 • kiihtyvyysanturi/gyroskooppi, joka näyttää kiihdytykset ja kääntymiset
 • akkujännitteen seuranta
 • korkeusmittari, joka näyttää korkeuserot.
 1. Tiedot, käyttötarkoitus ja säilytys

Laitteen avulla Arval voi kerätä henkilötietoja, joita käytetään vain erikseen määritettyihin tarkoituksiin, ja Arvalin laillisia etuja varten.

Tiedot ja niiden käyttötarkoitukset ja säilytysajat ovat seuraavat:

 

TIETO

KAYTTOTARKOITUS

SAILYTYSAIKA

Aikaleima

Matkamittarin kilometrit

Yksittäisen leasing-sopimuksen proaktiivinen muokkausehdotus (kesto ja/tai kilometrimäärä)

Ajoneuvon proaktiivinen huolto (ilmoitus ajoneuvon seuraavasta huollosta)

Matkamittarin kilometrinäytön muutosten havainnointi

Polttoainekorttien käyttöön liittyvien petosten hallinta

 

Sopimuksen kesto + 1 vuosi

Seuraavat pseudonymisoidut* tiedot:

Aikaleimat, kilometrit, tietyyppi (kaupunki, maantie, moottoritie), ajankohta (päivä, yö, aamu-/iltahämärä)

Moottorin käynnissäoloajan kesto, kun ajoneuvo pysähtyy

Ajotapahtumat per matka (äkkijarrutus, kääntyminen, äkillinen kaistanvaihto, nopeus, jarrutuksen hukkaenergia, raju kiihdytys, joutokäynti) ja tähän liittyvät laskennalliset pisteet

Matkakohtainen polttoaineenkulutus

Pseudonymisoitujen tutkimus ja kehitys -raporttien tuotanto liittyen seuraaviin:

Konsultointi: voimansiirto, benchmarkkaus, ajoneuvon käyttöolosuhteiden ja TCO-komponenttien/polttoaineenkulutuksen välinen korrelaatio

Vakuutus: käytön analysointi, segmentoitu tarjonta

Huolto: käytettävyyden hallinta, käyttöprosessien parannukset

Markkinointi: käytön analysointi, segmentoidun tarjonnan mahdollisuudet

2 vuotta

Reaaliajassa kerätyt sijaintitiedot (edellyttäen, että Arval on vastaanottanut etukäteen asianmukaisesti arkistoidun tiedon varkaudesta)

 

 

Varastetun ajoneuvon palauttaminen

 

GPS-tietoja kerätään siihen saakka, kunnes varkausilmoitus on suljettu, ja tiedot poistetaan 60 päivää niiden keräämisen jälkeen.

 

Onnettomuushälytys

- Aikaleima
- Sijaintitiedot (tai osoite)
- Onnettomuuden vakavuus
- Ajoneuvoon osuneen iskun kulma
- Iskujen lukumäärä
- Kinetiikka ennen onnettomuutta ja sen jälkeen

Vahingonkorvausvaatimusten hallinta

Pseudonymisoitujen tutkimus ja kehitys -raporttien tuotanto

2 vuotta onnettomuuden jälkeen

‘Pseudonymisation’ means the processing of personal data in such a manner that the personal data can no longer be attributed to a specific data subject without the use of additional information, provided that such additional information is kept separately and is subject to technical and organisational measures to ensure that the personal data are not attributed to an identified or identifiable natural person.

Miksi Arval?

Voit luottaa meihin:

Yli 30 vuoden kokemus leasingalalta kansainvälisesti

Arval kumppanina:

Ammattitaitoinen henkilökuntamme auttaa löytämään parhaat ratkaisut 

Olemme täällä sinua varten:

Olemme apunasi kaikissa autoasioissa kun sitä tarvitset

Me hallinnoimme, sinä päätät:

Me hoidamme kaikki autoasiat puolestasi, sinä teet päätökset